1 միլիոն դրամով կտուգանվեն առանց թույլտվության հրավառություն իրականացնողները

 1 միլիոն դրամով կտուգանվեն առանց թույլտվության հրավառություն իրականացնողները 670

Կառավարության այսօրվա որոշմամբ՝ առանց թույլտվության, սահմանված վայրի և ժամի պահանջների խախտումներով հրավառություն իրականացնողները կտունգանվեն 1 մլն դրամի չափով:

Նույն արարքը մեկ տարվա մեջ երկրորդ անգամ կատարելու դեպքում 2 միլիոն դրամով տուգանել:

Նախագծի ընդունմամբ կսահմանվի հրավառություն հասկացությունը, հրագործական նյութերի օգտագործման, ինչպես նաև հրավառությունների իրականացման համար կսահմանվեն լիազոր պետական մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ իրավակարգավորումներ: Հրավառությունների իրականացման թույլատրելի վայրերը, պահանջները և պայմանները սահմանում է համայնքի ավագանին: