Հարկատուները կօգտվեն ՊԵԿ սպասարկման ցանկացած բաժնից՝ անկախ հաշվառման վայրի

Հարկատուները կօգտվեն ՊԵԿ սպասարկման ցանկացած բաժնից՝ անկախ հաշվառման վայրի 140

Հարկ վճարողը, անկախ հաշվառման վայրից, այսուհետ կարող է դիմել հարկային մարմնի սպասարկման ցանկացած բաժին և ստանալ ծառայություն: Պետական եկամուտների կոմիտեն է   տեղեկատվությունը տարածել:

Հարկ վճարողներին և քաղաքացիներին սպասարկման ծառայությունները մատուցվում են ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության սպասարկման բոլոր բաժինների կողմից՝ անկախ հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում հարկ վճարողների կամ քաղաքացիների՝ որևէ սպասարկման բաժնին ամրակցված կամ բնակության հասցեում հաշվառված լինելու հանգամանքից: Այսինքն՝ առաջին անգամ սպասարկման ցանկացած բաժին սպասարկում է ցանկացած կազմակերպության և ֆիզիկական անձի: